Kinnekullebacken

Backens längd 1

800 meter

Backens bredd

80 meter snitt

Största fallhöjd

120 meter

Yta backe 1

48000 m2

Backens längd 2

500 meter

Backens bredd

45 meter snitt

Yta backe 2

18000 m2

Total yta att snölägga

66000 m2

Tjocklek snö

0,6 meter

Snövolym

39600 m2

Vatten för att tillverka denna volym

19800 m2

Kapacitet pump

90m2/timme

Total snöläggningstid hela ytan

220 timmar

Total tid med start och stopptider

ca 250 timmar, ca 10 dygn

Antal nedfarter: 4 st

  • 1 svart
  • 2 röda
  • 1 blå


Snökanoner

TopGun 3 - 3 st

En flexibel kanon med nästan samma kapacitet som TopGun 11. Perfekt i liftspår, smala passager samt snöläggning man inte når med tornkanonerna. Kanonen kan naturligtvis klara den totala snöläggningen. Då kanonen endast väger 42 kg kan den lätt manövreras för hand. Kanonen är manuellt höj-, sänk- och vridbar

TopGun 11 - 24 st

Top Gun arbetar med den nya principen att blanda vatten och luft utanför kanonen. Tryckluftens uppgift är endast att starta frysprocessen. Resten sköter naturen om. Det gör att dessa kanoner, har ett unikt lågt energibehov. Luftflödet är endast ca 1,45 m3/minut vid 7 bars tryck. Vilket också ger en mycket låg ljudnivå. Inga rörliga delar och endast 4 st vattenmunstycken per kanon. Det ger en låg underhållskostnad.

Design och kodning Sjöö:s Webbfix