Att äga en tjänstebil kan vara förmånligt när det kommer till att kombinera arbete med en skidresa. Det finns dock vissa regler som behöver följas för att använda tjänstebilen på ett korrekt och tillåtet sätt. Nedan beskrivs några viktiga regler att ta hänsyn till när du planerar att kombinera en skidresa med arbete med din tjänstebil.

Arbetets karaktär och resans syfte

Innan du använder en tjänstebil för att åka på skidresa är det viktigt att överväga om resan verkligen är relaterad till ditt arbete. Om det finns ett legitimt behov av att besöka en specifik plats för arbetsändamål, kan du i vissa fall använda bilen för att resa till och från skidorten. Var dock medveten om att privata utflykter eller semestrar normalt inte är tillåtna med tjänstebilen och det kan ju också på samma gång vara skönt att inte alltid blanda nöje och affärer av rent hälsomässiga skäl.

Företagets policy

Varje företag kan ha sina egna regler och riktlinjer för användning av tjänstebilar. Det är viktigt att känna till och följa just det företagets policy när det gäller användningen av deras bilar för kombinerade resor. Kontrollera om det finns några specifika begränsningar eller tillstånd som krävs för att använda tjänstebilen för icke-arbetsrelaterade ändamål.

Genom att respektera dessa regler kan du undvika eventuella problem och konflikter som kan uppstå med din arbetsgivare eller företaget. Tänk alltid på att tjänstebilen är en arbetsrelaterad förmån och bör användas på ett ansvarsfullt sätt. Genom att vara ansvarsfull och följa rätt vägledning kan du njuta av både skidresan och dra nytta av förmånerna med att använda bilen.