Många brukar vilja diskutera om det finns någon framtid för skidåkningen som sport. Här finns det dessutom en rad olika punkter som gör det extra intressant att debattera.

Klimatet har sin påverkan

En av de klart största anledningarna till att skidåkningen ifrågasätts är eftersom det kan finnas anledningar till att den försvinner – bokstavligen talat. I de flesta länderna är det redan svårt eller omöjligt att kunna åka skidor eller utöva en skidsport då klimatet inte tillåter det. Samtidigt är det något som kan komma att hända i fler delar av världen.

Även om det inte är troligt att det kommer hända i Sverige, inom en snar framtid åtminstone, finns det stora klimathot som skapar problem globalt. Det här gör att skidåkningen som idrott diskuteras – kommer det gå att fortsätta?

Det mest troliga är att det kommer gå att fortsätta, inte minst eftersom syntetisk snö är något som går att tillverka. Så länge temperaturerna inte stiger till orimliga nivåer, förstås. Men då kommer det även skapa betydligt större problem än om skidåkningen har en framtid eller inte.

Men klimatet kan samtidigt anses ha en inverkan på ett annat problem: intresset. Det är få länder i världen där skidåkningen är de mest populära sporterna. Norge är troligtvis ett av få länder där den här typen av idrott faktiskt kan skapa mer intresse än andra. I Schweiz och Österrike finns det också ett intresse, men oftast finns det andra sporter som skapar mer intresse. Just det här har skidsporten som stort haft tydliga problem med genom tiderna. Faktum är att mycket talar för att det ska fortsätta att finnas problem med just intresset i framtiden.