Att skidåkningen är stort i Sverige behöver inte betyda att det är populärt i resten av världen. För hur ser intresset för skidsport ut ur ett internationellt perspektiv?

Delat intresse över världen

Generellt kan man säga att det är ett minst sagt delat intresse över världen när det kommer till skidsport. En del påstår att skidåkningen är populär i Europa. Det stämmer delvis, men inte helt och hållet. I de nordiska länderna – framför allt Sverige, Norge och Finland – finns ett utbrett intresse. Samma sak gäller för länderna vid eller i närheten av Alperna: till exempel Schweiz, Italien, Frankrike och Österrike. I dessa länder har skidåkningen, framför allt de alpina varianterna, lyckats bli väldigt stora.

Men tittar man på många andra delar av Europa så är intresset inte överdrivet stort. Spanien, trots Sierra Nevada, är inte direkt känt för sina miljontals skidåkare. I Balkan är det än mindre intresse. Det skulle i så fall vara Ryssland av de europeiska länderna som är närmast att ha ett skapligt skidintresse, förutom de redan tidigare nämnda.

Men hur ser det då ut i andra delar av världen? I Nordamerika kan man i närmast beskriva samma sak som i Europa. I Kanada och USA finns till exempel skidsporter, men inte i Mexiko eller något annat nordamerikanskt land. I Sydamerika har Argentina snö i söder, men mycket mer än så är det inte – och Afrika har man inte möjligheter till den typen av sport på ett naturligt sätt. Däremot har intresset ökat aningen i delar av Asien.